Anders Persson

Anders Persson

Framtidens visualisering av lever och gallvägar – Tankar från en visionär

Några rader om Anders föreläsning som kommer att bli ganska framtidsinriktad…

”Vi befinner oss i en ny era för hälsa och vård. Tack vare nya tekniska framsteg kan precisionsmedicin erbjuda rätt behandling till rätt patient i rätt tid. Precisionsmedicin kan definieras som kliniska och diagnostiska metoder för optimal sjukdomshantering, baserat på individuella variationer i patientens egen genetiska profil. Detta och mycket mer som exempelvis hur artificiell intelligens (AI) kommer att revolutionera vår diagnostiska vardag kommer att belysas under Anders inspirationsföreläsning.”

Anders Perssonär professor i medicinsk bildvetenskap, överläkare och föreståndare för ”Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering” CMIV vid Linköpings universitet som han varit en av initiativtagarna till. Han har arbetat inom området visuell presentation av medicinska radiologiska data och medicinska tillämpningar i över 30 år. Han har varit gästprofessor Mayo Clinic USA, 2009. Har publicerat 200 referee-granskade publikationer och konferensbidrag. Flera internationella och nationella utmärkelser så som, H.M. Konungens guldmedalj i serafimerordens band för ”Betydande insatser inom medicinsk bildvetenskap” 2017, Lennart Nilsson Award, Athena priset, stora kunskapspriset och ” The Royal College Combined Scientific Gold Medal in UK. 2013”.

andpe75