Emma Nilsson

Emma Nilsson, 49 år, överläkare, Med Dr. Enhetsansvarig läkare på endoskopienheten i Lund. Har varit på samma arbetsplats sedan 2001 och hade i början mest fokus på hepatologi men har sedan kommit att kombinera detta med allt mer endoskopi. Mina första trevande steg med ERCP tog jag 2014. Sedan Fredrik Swahn kom till Lund 2015  har det successivt blivit allt fler, och förra året gjorde jag ca 150 ERCP-undersökningar. Jag tycker ERCP är fascinerade då det hela tiden kommer nya utmaningar. Blir man någonsin fullärd?