Erik Haraldsson

Erik Haraldsson

Klassifikation av papillen och hur det påverkar kanyleringen

Erik arbetar som överläkare på Kirurgkliniken, på Skaraborgs Sjukhus (SKAS) i Skövde. Han är processledare med ansvar för gallkirurgiprocessen samt för den kirurgiska endoskopin på SKAS. Erik har varit specialist i Kirurgi sedan 2006 och varpå hans inriktning har varit övre gastrokirurgi och endoskopi. Under hösten 2009 var Erik den första ERCP ”fellowen” vid Gastrocentrum Kirurgi, Karolinska Sjukhuset i Huddinge. Allteftersom har i praktiken varit ansvarig för ERCP verksamheten på SKAS. De jobbar målmedvetet på att utveckla den verksamheten och gör i nuläget ca 400 ERCP årligen.

Erik är sedan 2012 forskarstuderande på Karolinska med Urban Arnelo som huvudhandledare. Hans forskning rör sig kring papilla Vateri och då framförallt papillutseende och hur det påverkar gallgångskanylering men även kring tidiga neoplasiska förändringar i papillen och endoskopisk resektion av dessa.

Erik Haraldsson, överläkare på kirurgkliniken vid Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Foto: Bild och Media