Henryk Domanski

Henryk Domanski, 65 år, överläkare, docent. Processledare Cytologi på Klinisk Patologi och Cytologi, Labmedicin Skåne. Har arbetat med punktions- och exfoliativ-cytologi och diagnostik av mjukdels- och skelett-tumörer under större delen av mitt arbetsliv, och de sista åren också med EUS ledda pankreaspunktioner och borst-provtagningar från gallvägar. Editor, författare/medförfattare av fem cytologi böcker och hundra vetenskapliga artiklar.Henryk Domanski, 65 år, överläkare, docent. Processledare Cytologi på Klinisk Patologi och Cytologi, Labmedicin Skåne. Har arbetat med punktions- och exfoliativ-cytologi och diagnostik av mjukdels- och skelett-tumörer under större delen av mitt arbetsliv, och de sista åren också med EUS ledda pankreaspunktioner och borst-provtagningar från gallvägar. Editor, författare/medförfattare av fem cytologi böcker och hundra vetenskapliga artiklar.

page13image1582227520