Jonas Nilsson Althén

Jonas Nilsson Althén

Praktiskt strålskydd vid ERCP och andra genomlysningsingrepp

För att kunna arbeta på ett strålsäkert sätt behöver man vara medveten om vilka risker som finns förknippade med röntgenstrålning och vilka principer man ska arbeta efter för att minimera riskerna för både personal och patienter.

Jonas är legitimerad sjukhusfysiker med 24 års erfarenhet inom röntgenstrålskydd. Han arbetar sedan 1995 på Medicinsk strålningsfysik vid universitetssjukhuset i Linköping där arbetet består av strålskyddsundervisning för personal, optimering av röntgenundersökningar, upphandlingar, utvecklingsarbete, patientstråldossammanställningar och analys, strålskärmningsdimensionering mm.

strålskydd vid ERCP-verksamhet 191011