Lars Enochsson

Lars Enochsson, 67 år, Professor i Kirurgi vid Umeå Universitet. Sedan 2016 anställd vid Institutionen för Kirurgisk och Perioperativ Vetenskap, Umeå Universitet samt vid Kirurgkliniken, Sunderby sjukhus, Luleå. Registerhållare för GallRiks sedan 2012. Kom i kontakt med ERCP när jag började på Karolinska Huddinge 2000 och var del av ERCP-endoskopiteamet på Karolinska Huddinge fram tills jag slutade 2016. Har sedan även deltagit i ERCP-verksamheten vid Sunderby sjukhus. Har haft förmånen att handleda 5 duktiga doktorander till disputation, däribland kongressgeneralen själv Fredrik Swahn. Jag har även haft ett stort intresse för simulatorbaserad endo- och laparoskopisk träning där jag drivit ett flertal forskningsprojekt dels på CAMST, Karolinska, Stockholm i samarbete med Professor Li Felländer-Tsai samt på senare år vid Atens universitet i samarbete med Professor Georgiou.