Farshad Frozanpor

Farshad läste Medicin i Uppsala, och har sedan gjort AT och ST i Falun. Varit kirurgspecialist inom Övre GI kirurgi och ERCPist i 20 år på Södersjukhuset, Huddinge och Danderyds sjukhus. Hans stora intresse är Endoskopisk kirurgi där ingår ERCP och EUS, men gör även en del konventionell Övre GI kirurgi i sin vardag. Roligast för honom att kombinera mini-invasiv kirurgi med terapeutisk EUS/ERCP där utmaningar kan finnas men patientnyttan är störst.