Monica Sandborg och Mia Süssly

Monica Sandborg, Undersköterska/Assistent Röntgenkliniken Universitetssjukhuset i Linköping sedan 1973.

Endoskopiassistent med drygt 40 års erfarenhet av ERCP-verksamhet, som även assisterat vid bl.a. CT-, MR-, Angio- och Ultraljuds-undersökningar.

Fungerat som områdesansvarig Skopi-assistent sedan införandet av ERCP-undersökningarna i Linköping under mitten av 70-talet, med målsättningen att förbättra och utveckla assistentrollen och därmed bidra till Skopiverksamhetens utveckling.

Deltog i införandet av sederingsmetoden PCS (Patient Controlled Sedation) som används vid ERCP i Linköping sedan 2011.

Ingick i arbetsgruppen för ”Endoskopiassistenter i Sverige” som startades 1987, ett forum för diskussion och utbyte av erfarenheter inom Endoskopi, vilket resulterade i bildandet av intresseföreningen SEP Sektionen för Endoskopiassisterande Personal. (SEGP)

 

Mia Sussly, Teamledare Endoskopin Röntgenkliniken Universitetsjukhuset i Linköping.

Jobbat som Undersköterska/Assistent på Röntgenkliniken sedan 1985 med bl.a. CT-, MR-, Angio- och Ultraljuds-undersökningar.

Sedan 1989 jobbat i ERCP verksamhet, med en strävan mot förbättring/utveckling av Assistentrollen och därmed Verksamheten.

Deltog i införandet av sederingsmetoden PCS (Patient Controlled Sedation) som används vid ERCP i Linköping sedan 2011.

Sitter med i projektgruppen för ny enhet ”Interventionell  Endoskopi ” US Linköping.