Urban Arnelo

Urban Arnelo

Spyglass-ledda interventioner

Urban har en bakgrund med allmän kirurg i botten, som sedermera har byggts på med kirurgisk vidareutbildning inom övre abdominell kirurgi samt endoskopi. Han är teamchef inom endoskopisk kirurgi. Ledamot i Endoskopiutskottet, Svensk Gastroenterologisk Förening. Styrelseledamot i Scandinavian Association for Digestive Endoscopy (SADE). Ordförande i The Nordic countries Allied Network for Development and Research in Endoscopy (ANDRE).

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde Endoskopisk kirurgi Födointagsreglering

Utbildning

Undervisningsområde Övre abdominell kirurgi samt Endoskopi