Karin Pukk Härenstam

Kiku Pukk Härenstam MD, PhD är docent i hälso- och sjukvårdsorganisation och systemsäkerhet vid Karolinska Institutet. Kiku är patientsäkerhetsansvarig vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och biträdande överläkare på Barnakuten, Astrid Lindgrens barnsjukhus. Kiku är sedan 2019 huvudinstruktör vid Centrum för Avancerad Medicinsk Simulering och Träning (CAMST) Barn. Hon har 20 års erfarenhet av förbättringsarbeten och att stödja sjukhusövergripande arbete med säkert teamarbete. Hennes forskning fokuserar på att förstå hur individer, team samarbetar i perioperativa, akuta och traumamiljöer, hur säkerhetskultur påverkar säkerhet och hur man kan utforma och utvärdera säkrare arbetsmetoder i kliniska miljöer. Kiku bidrar regelbundet som expert med kunskap till Patientförsäkringen LÖF och till Socialstyrelsen. Sedan 2019 leder hon delegationen av kvalitet och är ledamot i nämnden i Svenska Läkarsällskapet.