Khanh Do-Cong Pham

Pham är överläkare vid den Medicinska avdelningen, Haukeland universitetssykehus i Bergen, Norge. Han är specialist i inre medicin och gastroenterologi, men arbetar för det mesta  med endoskopi. Hans huvudsakliga intresseområde är avancerad interventionell endoskopi, third space endoskopi, onkologisk endoskopi, däribland EUS vägledda procedurer.  

Vid ERCP-mötet skall Pham prata om EUS-vägledd gallgångsdränage. Problemställngen är vad man kan göra när ERCP misslyckas? Vad kan EUS bidra med? Med EUS kan vi komplimentera med ERCP för att hitta och säkra tillgång till gallgångarna för terapi. 

Utdrag från Phams CV:

Education
10.2014     PhD Student, University in Bergen
08.1995 – 06.2001 Medical Doctor. The Jagiellonian University, Cracow, Poland
 Positions
10.2014- PhD Student University in Bergen, Norway 
09.2013-Consultant endoscopist and gastroenterologist, Section of Gastroenterology, Dept. of Medicine, Haukeland university Hospital, Bergen, Norway 
07.2018-09.2018 Consultant Endoscopist, Meilahti Tower Hospital, Helsinki University Hospital, Finland
09.2011-  02.2012 European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) advanced endoscopy fellowship, Endoskopiafsnit, Gentofte Hospital, Copenhagen University Hospital, Denmark 
02.2010-04.2010 04.2010 – 09.2010 European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) endoscopy fellow, Département de Gastroentérologie et d’Hépatopancréatologie Hopital Erasme Université Libre de Bruxelles, Belgium Consultant, Dept. of Medicine, Stord Hospital, Norway 
03.2009 – 09.2013 Fellow of internal medicine and gastroenterology, Dept. of Medicine, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway  
10.2008 – 02.2009 Fellow of internal medicine, Dept. of pulmonology, Haukeland University Hospital. 05.2004 – 10.2008Medical doctor, Dept. of Medicine Stord Hospital 08.2003 – 05.2004Lieutenant, Royal Norwegian Air force, Bodø.  10.2001 – 08.2003Intern, Narvik Hospital, Norway  
Licenses        
Norwegian medical licence 2000    
Polish medical licence 2001
Danish medical licence 2011    
Finnish medical licence 2018    
Norwegian military aviation doctor 2003 

Specialties       
Internal medicine 2011 (Norway, Denmark)    
Gastroenterology 2013 (Norway, Finland)  
Field of interest: Advanced diagnostic and therapeutic endoscopy, third space endoscopy, interventional EUS, ERCP 

Membership professional and scientific societiesThe Norwegian Medical AssociationNorwegian Society of Gastroenterology Norwegian Society of Gastrointestinal Surgery, Associate memberScandinavian Association of Digestive Endoscopy (SADE), board memberEuropean Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), ESGE Membership working group. American Society of Gastrointestinal Endoscopy (ASGE)