Sara Regnér

Sara Regnér, 49 år, överläkare, docent och universitetslektor i kirurgi. Tjänstgör ca 30 % på endoskopienheten SUS Malmö där jag utför gastroskopi, koloskopi, dubbelballongenteroskopi och ERCP. Resterande del av tjänsten är universitetstjänst där jag bland annat forskar om akut pankreatit och akutkirurgi, men även bedriver direkt ERCP-relaterad forskning. Jag har varit intresserad av endoskopi sedan min ST och introducerades till ERCP av Ervin Toth i Malmö för cirka 6 år sedan. Jag hade senare förmånen att vara ERCP fellow på Huddinge i Urban Arnelos team och under en period få fokusera på ERCP, lära mig fler tekniker och se fler patienter med specifikt pankreasrelaterade och intrahepatiska patologier.