Vetenskapligt program

 Program 10 – 11 oktober, 2019

Torsdag 10 oktober

Lokal Havsörnen, plan 4

9.00 – 09.45               Kaffe och registrering

09.45 – 10.15              Introduktion och presentation

10.15 – 10.50              Klassifikation av papillen och hur det påverkar kanyleringen, Erik Haraldsson

10.50 – 11.25               The difficult ERCP, hands-on adviceby Marja-Leena Kylänpää

11.25 – 12.00              Assistentrollens utveckling inom ERCP, Mia Süssly och Monica Sandborg

12.00 – 13.00              Mingellunch i företagsutställningen, plan 4

13.00 – 13.35              EUS-ledd gallgångsdränage, Khanh Do-Cong Pham

13.35 – 14.10              PCS – Patientkontrollerad sedering och dess utveckling med nya modifikationer, Andreas Nilsson

14.10 – 15.40              Kaffe och företagsvandring

15.40 – 16.40              Patientfall från Linköping, Norrköping och auditorium

19.30                               Mingel och kursmiddag i restaurang TERRASSEN

Fredag 11 oktober

Lokal Havsörnen, plan 4 

8.30  –  9.05                  Spyglass-ledda interventioner, Urban Arnelo

9.05  –  9.40                  Intraduktal RF-behandling, Fredrik Swahn

9.40 – 10.15                CT och MR innan ERCP – hur kan vi utnyttja den radiologiska kartläggningen bättre?, Wolf Bartholomä

10.15 – 10.45              Kaffe och mingel i företagsutställning, plan 4

10.45 – 11.20              Praktiskt strålskydd i samband med ERCP, Jonas Nilsson Altén

11.20 – 11.55              Framtidens visualisering av lever och gallvägar Tankar från en    visionär, Anders Persson

11.55 – 12.15              Avslut och nästa möte

12.15                              Lunchpaket för hemresan

Ca 12.30                      Förbeställd buss avgår mot Norrköping C