Rozh Noel

Rozh Noel, Överläkare och Med Dr. ERCP ansvarig på Södertälje Sjukhus. Har lärt mig ERCP som ST-läkare och Fellow i Glasgow, Skottland 2009 och därefter under många år på Karolinska Huddinge. Jag har också kompetens inom EUS. Vid sidan av det endoskopiska verksamheten så jobbar jag som övre GI kirurg på Södertälje Sjukhus sedan 2015.