Eva-Lena Syrén

Eva-Lena Syrén, 47 år, biträdande överläkare.

ERCP-ansvarig på kirurgiska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala. Specialistläkare i kirurgi med fokus på ÖGI-kirurgi sedan 2007. Gjorde sin ST-tjänst i Eskilstuna, har därefter arbetat på ÖGI-teamet i Västerås och är sedan hösten 2018 anställd på HPB-teamet Uppsala. Blev tidigt intresserad av interventionell endoskopi och började med ERCP som nyfärdig specialist, har utfört ERCP-fellowship på Huddinge. Fokuserar nu enbart på avancerad endoskopi, f.f.a. ERCP och EUS och har utfört ca 2000 ERCP. Eva-Lena brinner för endoskopisk utveckling och att få vara med och utbilda fler ERCP-ister.