Urban Arnelo

Urban Arnelo, 64 år, arbetar för närvarande som VC på Kirurgcentrum, Region Västerbotten. Började med ERCP 1998 och har vid det här laget utfört över 6000 undersökningar. Var tidigt ute och tog upp peroral cholangio-pancreatoskopi och har inom detta område i valda delar varit en ledande aktör. Har de senaste  17 åren även fokuserat på att utbilda kommande generation ERCPister. Varje ERCP är unik, man vet aldrig på förhand vad man har att vänta och om man kommer att lyckas! Det är bland annat  detta som har fått Urban att brinna extra för denna ibland omöjliga procedur.