ERCP 2021

Välkommen till ERCP-möte                                  22-23 september, 2021.

Region Skåne – Universitetssjukhuset Lund står som värd då ERCP-mötet med fokus på ”Back to basics” arrangeras 2021.

Mötet hålls i de fina konferenslokalerna på Hotell Skansen, Båstad.

Organisationskommittén är extra nöjd att lokalerna är mycket rymliga då intresset för ERCP-dagarna är rekordhögt och vi kan alla se fram emot välbesökta dagar med ett fullspäckat program. Trots denna glädje finns naturligtvis en ständigt oro för vad Corona-pandemin kan hitta på. Vi följer noga vad regering och Folkhälsomyndighet meddelar och så här långt tycks lättnader avseende mötesrestriktioner gå i rätt riktning. När regeringen beslutade att fas 2 (30/5) och nu senast fas 3 (15/7) kunde initieras, upplöstes ett par av de starkaste hoten mot att genomföra mötet:

 • Att begränsning för inomhusarrangemang kunde höjas från 50 till 300 individer, utan begränsning avseende antal individer per m2-yta, med förbehållet att sittande publik skall ha 1 meters avstånd mellan deltagare
 • Att begränsade öppettider för servering slopas, dock får det endast finnas 8 sittande personer kring ett serveringsbord
 • Att begränsningen för att bara umgås med närmaste familjekretsen och att begränsningar gällande resandet upphörde
 • Att föreningar kan genomföra möten, under förutsättning att det kan ske utan trängsel

Således kan vi meddela att mötet kommer att genomföras enligt plan. Dock vill vi tydligt understryka att vi som arrangör har ett stort ansvar för att säkerheten måste vidmakthållas. Trots att närmast samtliga deltagare kommer att vara fullt vaccinerade så kommer vi att hålla oss till försiktighetsprincipen:

 • Att har man infektionssymtom, så stannar man hemma
 • Att vi kan sända din presentation via länk om så önskas eller krävs
 • Att det kommer inte arrangeras någon form av underhållning
 • Att det inte är häng i baren, utan sittande bord som gäller
 • Att allmänna råd om god handhygien gäller – spritflaskor finns tillgängligt
 • Att allmänt undvika trängsel
 • Munskydd kommer att finnas tillgängligt, men inte tvingande att användas

Vi hoppas att alla medverkande och deltagare finner detta väl och tillfredsställande.