Andreas Nilsson

Andreas Nilsson

PCS -Patientkontollerad sedering och dess utveckling med nya modifikationer

Andreas arbetar som anestesisjuksköterska på ANOPIVA-kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Förutom sedvanligt patientnära arbete ägnas tiden åt forskning och utveckling, främst med fokus på metoder för procedursedering. Aspekter av säkerhet, effektivitet och läkemedelsval har studerats i en rad olika projekt, där resultaten senare har implementerats i flera olika verksamheter i Östergötland. En del av Andreas tjänst innebär undervisningsarbete och handledning i rollen som adjungerad lektor på medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet.

Fast egentligen drömmer Andreas om att använda arbetsveckorna mer till förmån för löpning. Att uppleva Sveriges alla underbara och mindre underbara platser med löparskor på fötterna – det vore nåt!