Åke Nilsson

Åke Nilsson, professor emeritus i medicin/gastroenterologi. Gastroenterolog med stort intresse för leversjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom,  malabsorption, och klinisk nutrition. Som pensionär har Åke fokuserat på skötsel av patienter med tarmsvikt. Långvarig forskningserfarenhet med metabol, inflammatorisk och nutritionell inriktning. Fr a har enzymer som spjälkar fosfolipider som secerneras i gallan och som finns i kosten varit i fokus. Fosfolipiderna är viktiga både för att hålla gallkolesterol i lösning och för att hindra celltoxiska effekter av gallsalter på gallepitel och tarmslemhinna.